Kỳ tuyển sinh
MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 TP VĨNH YÊN

Từ 09/04/2024 đến 19/04/2024

Quá thời hạn đăng ký

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN YÊN LẠC

Từ 03/04/2024 đến 30/04/2024

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN TAM ĐẢO

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN TAM DƯƠNG

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN SÔNG LÔ

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN BÌNH XUYÊN

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

Chưa có kế hoạch tuyển sinh

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN LẬP THẠCH

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 TP PHÚC YÊN

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

MN
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2024 - 2025 HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Từ 10/04/2024 đến 30/04/2024

MN
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT Chuyên tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2024-2025

Từ 03/04/2024 đến 30/04/2024